9.12.08

susret

"Dragi okrutni prijatelji moji!" Tako vas je nekada oslovljavala Marina Cvetajeva, a ja vas pozdravljam sa DOBRODOŠLI ako vas još ima u ovoj virtuelnoj stvarnosti, u kojoj se kroz riječi prelamaju svjetlosti i tame. Srešćemo se, vjerujem, iza jednog dana u jednoj misli opštoj, velikoj, koja sadrži sve misli. I ovo moje obraćanje taj susret sluti.
Jedan davni bludni pjesnik je tvrdio: "Poljubac je susret najveći na svijetu", a ja sam uvjeren da se taj najveći susret dešava u misli. Kako bi to zvučalo: Misao je susret najveći na svijetu? Umjesto, dakle, slučajnih susreta na tim nestalnim obalama, otkriva se stvarnost neprolaznog. I ja vam ovdje nudim neke svoje misli, koje su mi se dešavale na surovim obroncima kraja 20. i početka 21. vijeka. Možda ćemo se u nekoj sresti, ostvariti taj susret.

Nema komentara:

Objavi komentar