7.4.09

Podrška II
Koristeći ovu pauzu prije nego što nastavimo sa objavljivanjem drugog dijela Vjekova, kao što smo obećali, donosimo snimak tog teksta iz Naših novina, čime potvrđujemo da smo u nepravednoj raspravi, o kojoj je ovdje bilo riječi, i mi imali podršku. Našim novinama se na tome zahvaljujemo. Hvala.

Nema komentara:

Objavi komentar