10.6.09

Mladić iz "Kaprija"

(Nastavak 6.)

6

Noć je podrhtavala na plamu svijeće.
"Otišao je", rekla je majka.
"Otišao je."
"Gdje li je sada?"
"Svijet je velik", rekao je mirno i začuo poznati glas:
"Odavde se ide jedino na nebo."
"Javiće se odnekud."
"Vama je potrebna nada da negdje postojim."
"Možda će se javiti."
"Ali, kako?"
"Neki su se javili."
"A ako se ne javi?"
"Tu više nema šta da se poruši."
"Uradili smo sve što smo mogli", rekao je.
"Šta nam je preostalo?"
"Noć. A poslije nje..."
"Ovdje je sramno biti živ."
"Čuješ li?"
"Nemoj da govoriš. Slušaj."
"Slušaj!"
(Nastaviće se sutra)

Nema komentara:

Objavi komentar