16.4.10

Časopis (6)

Nad ruševinama "Značenja"

Kad su se krajem osamdesetih desile poznate društvene (demokratske) promjene, časopis se oslobodio društvenih tema, postao je časopis za kulturu, a kao izdavač potpisivala se Narodna biblioteka, gdje su i do tada obavljani svi poslovi pripremanja, uređivanja i distribucije časopisa. Ali sljedeće promjene (nacionalističke euforije i oružani sukobi) porazno su se odrazile na sve materijalne i duhovne vrijednosti, pa i na "Značenja". Evo kako danas izgledaju.
Vrhunac kiča, politikantskog, sa grbom - poentom žalosnog rješenja i predmetom, koji obuhvata sve oblasti kulture, svih nauka, svih umjetnosti! Izbačena je i svuda korištena i uobičajena formulacija "časopis za..." i uvedena neka nova "časopis iz..." U jednom istom broju može se čitati najstarija i najsavremenija poezija bez ikakve napomene zašto je to tako, tu su naučni radovi o bolestima debelog crijeva... sve o čemu čovjek može da piše. A posebno zanimljiv je redoslijed napisa. Pošto nema nikakvih rubrika, prilozi se objavljuju redom po UDK sistemu za klasifikaciju knjižnog fonda. Tako je u jednom broju prvi prilog prikaz knjige, jer je knjiga iz oblasti koja je po UDK klasifikaciji pod brojem 1. Nevjerovatno! Tako dobijamo univerzalnu svaštaru, jedinstvenu u svijetu. Svaki broj je štampan na ogromnom (za časopis) broju strana, jer tu novi naučnici objavljuju svoje radove iz svih mogućih oblasti, pošto su im često objavljeni radovi uslov za sticanje izvjesnih zvanja. Ovo je najteža bolest koja je napala "Značenja", ali vjerujemo da će ovaj časopis, pokrenut sa najljepšim namjerama, i nju preboljeti i da će ponovo postati svojevrsni dom kulture ovog kraja, koji je trenutno temeljno porušen.
(Kraj)

Nema komentara:

Objavi komentar