12.4.10

Časopis (2)

Odluka je pala: časopis!


 Trebalo je, dakle, otvoriti mogućnosti povezivanja duhovnih vrijednosti ovog i znatno širih prostora i kroz tu komunikaciju stvoriti uslove njihovog realnijeg verifikovanja u vremenu. Izaći duhom iz provincije. Pala mi je na pamet ideja: časopis! Kultura mi je bila u prvom planu, ali radi neophodne podrške i finansiranja društvena pitanja se nisu mogla zaobići. Dakle, časopis za društena pitanja i kulturu. U Bosni i Hercegovini sa tako formulisanim predmetom izlazio je još samo jedan časopis - mostarski "Most".

Dobojski časopis imao bi širok duhovni prostor, koji se geografski prostirao od Save do Sarajeva, uključujući tuzlansku i okolne regije. Pa, premda duhovne vrijednosti ne poznaju regionalne i slične granice, dobojski časopis imao bi značajne pretpostavke i u tom smislu.

Odluka je pala! Ali samo u mojoj želji. Znao sam da će put biti mukotrpan, ali i sve ostalo je išlo tako, ali je išlo. Sjetio sam se i napada na Aprilski kulturni mozaik. Jedna primjedba je bila da mi tim nazivom želimo da kažemo da je u našoj sredini samo to kulturno, a sve ostalo što drugi rade - nekulturno. Ipak, nisam očekivao da će i naziv časopisa pobuditi čitavu lavinu napada. A desilo se upravo tako. Mislio sam da bi mu lijepo stajao naziv "Rukopis". Neka u opštim velikim kulturnim tokovima taj časopis bude naš autentični, prepoznatljiv rukopis, naš način, naš stil. Tu mogućnost provjeravao sam i u stvarnosti. Išao sam od kioska do kioska i pitao da li je stigao "Rukopis". "Jeste li dobili posljednji broj časopisa "Rukopis"?" Zvučalo je stvarno. A kad sam jednom dobio odgovor: "Nismo još", to još mi je dalo još više nade, bio sam skoro siguran da će ga jednoga dana dobiti.

(Nastaviće se uskoro)

Nema komentara:

Objavi komentar