9.1.11

Poezija, 26

Sloboda izbora

Izbor nije veliki ali je važan
i sve zavisi od tebe
kad dođe trenutak odluke
hoćeš li stati ispred ili iza cijevi
u stroj koji strijelja
ili u onaj nad kojim se vrši radnja
Koji je teži a koji lakši oblik
radni ili trpni
Šta kaže nauka o oblicima
Ništa
Znači – sloboda izbora

Ne znam šta sam izabrao
premda mi je jednom pred samim licem
planula cijev i raznijela mi pogled
pogodila svitanje
koje je tek htjelo da se razdani
i ubila ga
pokupili su ga i odnijeli
a ja sam nastavio svojim putem kroz noć

Ne znam šta sam izabrao
ali čini mi se da sam živ
premda mi se to uvijek činilo
naročito kad sam mislio
da su od mojih veselih obala daleko
vrlo daleko visoki usamljeni zidovi
strojevi sa puškama i postrojene duše

                                                                               ("Ponornica")

Nema komentara:

Objavi komentar