7.2.12

Vislava Šimborska (2)


                        Epitaf

Tu leži starovremenska, zakopana duboko,
autorka nekoliko pesama. Večni pokoj
milostivo dala joj zemlja, mada truplo
nije spadalo ni u jednu književnu grupu.
Ali na grobu i nema ništa bolje
od ovih rima, repuha i sove. 
Prolazniče, izvadi iz tašne mozak električni
i na sudbinu Šimborske za časak pomisli.

Dva Bruhelova majmuna

Ovako izgleda moj maturski san:
u prozoru sede dva majmuna privezana lancem,
napolju se plavi nebo
i kupa se more.

Polažem iz istorije ljudi.
Mucam i nastavljam dalje.

Majmun zagledan u mene ironično sluša,
drugi tobože drema -
a kada posle pitanja nastaje ćutanje,
došaptava mi
tihim zveckanjem lanca
Pisanje biografije

Šta treba?
Treba napisati molbu
i uz molbu dodati biografiju.

Bez obzira na dužinu života,
biografija treba da bude kratka.

Obavezuje sažetost i selekcija činjenica.
Zamena predela adresama
i kolebljivih sećanja datumima.

Od svih ljubavi dovoljna je bračna,
                           a od dece samo rođena.

    Važnije je ko te zna, nego koga znaš.
Putovanja samo ako su u inostranstvo.
         Pripadnost nečemu, ali bez zašto.
                          Odlikovanja bez za šta.
...

Radije cena nego vrednost i naslov nego sadržina,
                        radije broj cipela nego kuda on ide,
                                                  onaj za koga te drže.

                     Uz to fotografija sa otkrivenim uhom.
            Računa se njegov oblik, ne ono što se čuje.

                                                                 Šta se čuje?
                          Treštanje mašina koje melju papir.

                                                                              (Prema prevodu Petra Vujičića)

Nema komentara:

Objavi komentar