27.2.09

"kultura" IV

Možda je vrijeme da se vratimo onim Banjalučkim novinama iz prošlog vijeka. Tu smo se u još jednom napisu bavili "kulturom". A naslov njegov je parafraza Marksove fraze "diktatura vladajuće klase". Evo, dakle i tog napisa, naravno, u nastavcima.
Diktatura
vladajuće mase
Nemamo, zaista, nikakvog razloga da dovodimo u pitanje toliko upotrebljavanu misao da bez prošlosti budućnosti nema i ovih godina tako često korištenu priču o temeljima i krovovima, šta i na čemu stoji, šta treba prije graditi i slično.. Ali ne bez razloga čini nam se da tako uporno, nestručno, neukusno, često i neuko, vraćanje "temeljima naše duhovnosti" nimalo ne doprinosi budućnosti koju hoćemo nego i same temelje potkopava.
Politički kriteriji
Naša bogata kulturna tradicija zahtijeva da je znamo i poštujemo, sve naše kulturne nade i ambicije to pretpostavljaju. I to je dovoljno da temelji opstanu kao temelji za sve novo i sve više što ćemo na njima da podižemo. Danas tvrdimo: totalitarni režim, iz kojeg smo, navodno, izašli, zabranio nam je, dakle, i ukinuo, našu tradiciju. Gluposti. Ono što postoji, što jeste, ne ukida se zabranama. Politička volja je nemoćna pred duhovnim bogatstvom. Naravno, ako ga zaista posjedujemo. Čak i sa srednjevjekovnih lomača, istina je smogla snage da se iskaže onom jednostavnošću koju već vjekovima ponavljamo: "Ipak se okreće!" To je mogao, možda i morao, da izgovori čovjek koji je to znao. Onaj koji nije znao, ili nije htio da zna, dodavao je drva na lomaču. Ovih drugih je uvijek bivalo više, pa ove zlokobne vatre do danas osvjetljavaju sav srednjevjekovni mrak. Plamenovi su se dizali sa zemlje, koja se, ipak, okretala, a kažu da se i sada okreće. Znalci tvrde da u slučaju da se demokratski, većinom glasova odlučivalo o tome da li je zemlja okrugla, sigurno bismo i sada učili da je ravna kao ploča. Jer, u nauci, umjetnostima, kulturi... politički kriteriji nisu primjenljivi, mišljenje većine ovdje je beznačajno. Ali kad pokrenute "široke narodne mase" uzmu stvar u svoje ruke, uvijek se vraćamo na početak, na one istine koje je dosegla većina.
(Nastavak ubrzo slijedi)

Nema komentara:

Objavi komentar